Over Henk Hendriks

Hendriks Creditmanagement manifesteert zich op een nette, menselijke doch effectieve manier die uw debiteurenbeheer terugbrengt tot normale proporties waardoor uw cashflow/liquiditeit toeneemt.

Tevens krijgt u de garantie dat de belangen van uw klanten zodanig worden behartigd, dat u geen klantverlies lijdt.

Een belangrijke rol bij de aanpak van het debiteurenbeheer is, dat Hendriks zich verdiept in het voortraject hetgeen leidt tot een fatsoenlijk debiteurenbeheer. Kloppen de offertes, de opdrachtbevestigingen, de leveringen van goederen en/of diensten en door wie?
Het kennismakingsgesprek met een opdrachtgever verduidelijkt veel waardoor er snel een aanvang kan worden gemaakt met het debiteurenbeheer.

Wat inhoudt:

  • bewaken van een openstaande postenlijst
  • schriftelijk en/of telefonisch aanmanen van debiteuren
  • informatieverstrekking aan de opdrachtgever omtrent achterstanden
  • na overleg met directie inschakeling middels het ondernemen van juridische stappen in het uiterste geval;

Dit alles vindt plaats ten kantore van de opdrachtgever waar zich alle administratieve bescheiden bevinden. Op projectbasis en tegen een nader overeen te komen uurloon wordt bepaald hoe vaak per week of per maand genoemd debiteurenbeheer dient plaats te vinden.